Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Tilaa uutiskirjeKolmas hakukierros on avattu

01.09.2011 05:44

Karelia ENPI CBC -ohjelman kolmas hakukierros on avattu 1.9. Hakukierros on kaksivaiheinen ja sen ensimmäinen vaihe sulkeutuu 3.11.2011. Hakukierroksella etsitään rajan ylittäviä ratkaisuja metsäyhteistyöhön ja kestäviin energiaratkaisuihin.


Rahoitusta metsien monimuotoiseen käyttöön ja kestäviin energiaratkaisuihin

Hakukierroksen tavoitteena on vahvistaa rajanylittävää yhteistyötä metsään ja energiaan liittyvässä yhteistyössä. Tarkoitus on löytää innovatiivisia lähestymistapoja metsään liittyvään yhteistyöhön ja edistää kestäviä energiaratkaisuja.

Hakukierroksella rahoitetaan hankkeita, jotka keskittyvät seuraaviin toimenpiteisiin:


  • metsään ja puuhun liittyvien rajanylittävien liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen ja edistäminen
  • puunjalostuksen kehittäminen rajanylittävän yhteistyön avulla
  • paikallisten biopolttoaineiden ja puun käyttö energialähteinä
  • kokonaisvaltaisten energiatehokkaiden ratkaisujen käyttö yhteiskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa
  • puun käyttö rakennusmateriaalina
  • metsään, puuhun ja bioenergiaan liittyvien investointimahdollisuuksien tukeminen ja edistäminen ohjelma-alueella
  • metsään ja puuhun liittyvän tietotaidon ja asiantuntemuksen kehittäminen
  • uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja energianhallintaan liittyvän tietotaidon ja asiantuntemuksen kehittäminen
  • ekologiset ja energiatehokkaat asenteet asumisessa ja lähiympäristöissä
  • metsien monimuotoinen käyttöRahoituksen hakeminen

Hakukierros on kaksivaiheinen eli ensimmäisessä vaiheessa hallintoviranomaiselle toimitetaan lyhyt hankeaihio (concept note). Aihiossa hankeideasta kirjoitetaan noin neljän sivun mittainen kuvaus ja listataan hankkeeseen osallistuvat toimijat. Ohjelman valintakomitea valitsee hankeideoista parhaat, jotka pyydetään täydentämään täydellisiksi hakemuksiksi. 

Hakukierroksella käytettävissä oleva rahoitus on 6,8 miljoonaa euroa. Hankkeen minimikoko on 50 000 euroa. Hakijan tulee osoittaa hankkeeseen omarahoitusta vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvien toimijoiden tulee ensisijaisesti olla ohjelma-alueelta (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Karjalan tasavalta). Organisaatiot ohjelma-alueen ulkopuolelta voivat osallistua hankkeisiin, jos niillä on hankkeessa tarvittavaa erityisosaamista.

Alustavan aikataulun mukaan kolmannella hakukierroksella valittavat hankkeet käynnistyvät kesällä/syksyllä 2012 ja päättyvät vuoden 2014 loppuun mennessä.

Ennen hankehakemuksen laatimista on tärkeää tutustua hakukierroksen hakupakettiin, erityisesti hakukierroksen ohjeistukseen (guidelines). Myös hanketoimijan käsikirjasta voi olla apua hankevalmistelussa. Sekä ensimmäisen vaiheen hankeaihio että toisen vaiheen hankehakemus laaditaan EMOS-järjestelmässä osoitteessa https://enpi.fi.


Informaatiotilaisuudet

Hakukierrokseen liittyvät informaatiotilaisuudet järjestetään seuraavasti:

Kajaani keskiviikkona 7.9. klo 14-15, Sokos hotel Valjus

Joensuu torstaina 8.9. klo 9-10, Joensuun tiedepuisto, Louhela-sali 

Kostamus keskiviikkona 14.9. klo 9-12, Barents link center

Sortavala paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin


Lisätietoja:

Henna-Mari Helenius, p. 050 9180 049