Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Teemat

Ohjelman temaattisella toteutuksella tavoitellaan aiempaa suurempaa vaikuttavuutta. Ohjelmaan valitaan alueen kannalta keskeisiä teemoja, joiden ympärille hakukierrokset rakennetaan. Näin toivotaan syntyvän useista toisiaan tukevista hankkeista koostuvia laajoja kokonaisuuksia. Teemojen valinnassa hyödynnetään aluetason toimijoiden ja viranomaisten asiantuntemusta.

Ensimmäinen hakukierros avattiin helmikuussa 2010 teemalla Cross-border solutions for sustainable spatial, economic and environmental development. Toinen hakukierros, Tourism cooperation, oli avoinna keväällä 2011 ja kolmas hakukierros, Forest based cooperation and sustainable energy solutions, syksyllä 2011. Kulttuuriin, hyvinvointiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön keskittyvät hakukierrokset sulkeutuivat elokuussa 2012.


Kestävä kehitys ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat läpileikkaavia teemoja, jotka huomioidaan kaikissa teemoissa.