Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

TEEMAT

Karelia ENPI CBC -ohjelman temaattisella toteutustavalla tavoiteltiin aiempaa suurempaa vaikuttavuutta. Ohjelmaan valittiin alueen kannalta keskeisiä teemoja, joiden ympärille hakukierrokset rakennettiin. Ensimmäinen hakukierros avattiin helmikuussa 2010 teemalla Cross-border solutions for sustainable spatial, economic and environmental development. Toinen hakukierros, Tourism cooperation, oli avoinna keväällä 2011 ja kolmas hakukierros, Forest based cooperation and sustainable energy solutions, syksyllä 2011. Kulttuuriin, hyvinvointiin ja luonnonvarojen kestävään käyttöön keskittyvät hakukierrokset sulkeutuivat elokuussa 2012. Teemojen tuloksia on koottu teemaesitteisiin, joihin voi tutustua osoitteessa https://issuu.com/kareliaenpicbc.

Hankkeet

Lyhyet kuvaukset kaikista ohjelmasta rahoitetuista hankkeista ja niiden tuloksista ovat luettavissa Karelia, Kolarctic ja Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelmien yhteisestä hankeporttaalista.

Ex post -arviointi

Karelia ENPI CBC -ohjelman ex post -arviointi on laaja ulkopuolinen näkemys ohjelman vaikuttavuudesta. Arviointityön toteuttivat TK-Eval ja Itä-Suomen yliopisto syyskuun 2015 ja maaliskuun 2016 välisenä aikana. Arviointi  on laadittu englanniksi ja se sisältää tiivistelmän suomeksi ja venäjäksi.