Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Cultural cooperation

Karelia ENPI CBC -ohjelman neljäs hakukierros, jolla vahvistetaan rajanylittävää yhteistyötä kulttuurin alalla avautuu 1.2.2012. Ensimmäinen vaihe sulkeutuu 19.3.2012.

Hakukierroksen yleistavoitteena on vahvistaa rajanylittävää yhteistyötä kulttuurin alalla ja luoda uusia näkökulmia siihen.

Erityistavoitteita ja tuettavia toimenpiteitä ovat:

  • tukea rajanylittävää yhteistyötä luovilla aloilla
  • tukea ja markkinoida rajanylittäviä liiketoimintamahdollisuuksia kulttuurin toimialalla
  • löytää innovatiivisia lähestymistapoja informaatioteknologian hyödyntämiseen kulttuuriyhteistyössä
  • kehittää kulttuuritoimien hallintoa koulutuksen ja ideoiden vaihdon kautta
  • luoda malleja kulttuuripalveluiden tuottamiseen syrjäisillä alueilla
  • tukea ja kannustaa lasten ja nuorten osallistumista kulttuuriaktiviteetteihin ja -tilaisuuksiin
  • hyödyntää etnokulttuurista yhteistyötä taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä

 

Hakukierros on kaksivaiheinen eli ensimmäisessä vaiheessa hallintoviranomaiselle toimitetaan lyhyt hankeaihio (concept note). Hankeaihiot, samoin toisessa vaiheessa toimitettavat hankehakemukset, laaditaan EMOS-järjestelmässä.

Hakukierroksella käytettävissä oleva rahoitus on 3,6 miljoonaa euroa. Hankkeen minimikoko on 50 000 euroa. Hakijan tulee osoittaa hankkeeseen omarahoitusta vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakupaketti julkaistaan 1.2.2012.