Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Forest based cooperation and sustainable energy solutions

Karelia ENPI CBC -ohjelman kolmas hakukierros, jolla etsitään rajan ylittäviä ratkaisuja metsäyhteistyöhön ja kestäviin energiaratkaisuihin avautui 1.9.2011. Ensimmäisen vaihe sulkeutui 3.11.2011 ja siihen tuli 24 hakemusta.

Hakukierroksen yleistavoitteena on vahvistaa rajanylittävää yhteistyötä metsään ja energiaan liittyvässä yhteistyössä. Erityistavoiteina on löytää innovatiivisia lähestymistapoja metsään liittyvään yhteistyöhön ja edistää kestäviä energiaratkaisuja. 

Ensimmäisen toimintalinjan (Taloudellinen yhteistyö) tavoitteita ja tuettavia toimenpiteitä ovat:

  • tukea ja edistää metsään ja puuhun liittyviä rajanylittäviä liiketoimintamahdollisuuksia 
  • kehittää puunjalostusta rajanylittävän yhteistyön avulla 
  • tukea ja edistää paikallisten biopolttoaineiden ja puun käyttöä energialähteinä 
  • tukea toimenpiteitä, jotka edistävät kokonaisvaltaisten energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöä yhteiskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa 
  • tukea puun käyttöä rakennusmateriaalina 
  • tukea ja edistää metsään, puuhun ja bioenergiaan liittyviä investointimahdollisuuksia ohjelma-alueella 

Toisen toimintalinjan (Elämänlaatu) tavoitteita ja tuettavia toimenpiteitä ovat:

  • kehittää metsään ja puuhun liittyvää tietotaitoa ja asiantuntemusta
  • kehittää uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja energianhallintaan liittyvää tietotaitoa ja asiantuntemusta 
  • tukea ekologisia ja energiatehokkaita asenteita asumisessa ja lähiympäristöissä
  • edistää metsien monimuotoista käyttöä 


Hakukierros on kaksivaiheinen eli ensimmäisessä vaiheessa hallintoviranomaiselle toimitetaan lyhyt hankeaihio (concept note). Hankeaihiot, samoin toisessa vaiheessa toimitettavat hankehakemukset, laaditaan EMOS-järjestelmässä.

Hakukierroksella käytettävissä oleva rahoitus on 6,8 miljoonaa euroa. Hankkeen minimikoko on 50 000 euroa. Hankkeen maksimikoko on ensimmäisellä toimintalinjalla 3,8 miljoonaa euroa ja toisella toimintalinjalla 2,9 miljoonaa euroa. Hakijan tulee osoittaa hankkeeseen omarahoitusta vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Seurantakomitea valitsi kymmenen hanketta toteutettavaksi kokouksessaan kesäkuussa 2012. Ensimmäiset hankkeet käynnistyivät lokakuussa 2012.