Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Tourism cooperation

Toisen hakukierroksen teemana on matkailuyhteistyö ja se oli avoinna keväällä 2011. Päätökset toteutettavista hankkeista tehtiin joulukuussa 2011. Toteutettavat hankkeet julkistetaan rahoitussopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

Hakukierroksen yleistavoitteena on vahvistaa rajanylittävää yhteistyötä matkailun alalla ja vahvistaa ohjelma-alueen vetovoimaa matkailijoiden näkökulmasta. Erityistavoitteina on matkailuun liittyvän tietotaidon kehittäminen, ohjelma-alueen vetovoiman lisääminen erityisesti ohjelma-alueen ulkopuolelta tulevien turistien näkökulmasta, yhteismarkkinoinnin kehittäminen sekä kestävään kehityksen perustuvan turismin edistäminen.

Ensimmäisen toimintalinjan (Taloudellinen yhteistyö) tavoitteita ja tuettavia toimenpiteitä ovat:

  • ohjelma-alueen matkailumahdollisuuksien markkinointi ohjelma-alueen ulkopuolelle
  • yhteismarkkinointi- ja tuotteistamisverkostojen luominen ja vahvistaminen
  • ohjelma-alueen matkailuinvestointimahdollisuuksien markkinoiminen ja edellytysten luominen investointeihin
  • sähköisten ja internetpalveluiden kehittäminen
  • matkailuun liittyvän tietotaidon ja asiantuntemuksen edistäminen
  • turvallisuuden edistäminen rajanylittävässä matkailussa.

Toisen toimintalinjan (Elämänlaatu) tavoitteita ja tuettavia toimenpiteitä ovat:

  • kestävään kehitykseen perustuvan turismin edistäminen
  • luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten turvaaminen
  • nuorisomatkailun edistäminen
  • matkailuun liittyvän tietotaidon ja asiantuntemuksen edistäminen.


Hakukierros on kaksivaiheinen eli ensimmäisessä vaiheessa hallintoviranomaiselle toimitetaan lyhyt hankeaihio (concept note). Hankeaihiot, samoin toisessa vaiheessa toimitettavat hankehakemukset, laaditaan EMOS-järjestelmässä.

Hakukierroksella käytettävissä oleva rahoitus on 6,6 miljoonaa euroa. Hankkeen minimikoko on 50 000 euroa. Hankkeen maksimikoko on ensimmäisellä toimintalinjalla 3,8 miljoonaa euroa ja toisella toimintalinjalla 2,8 miljoonaa euroa. Hakijan tulee osoittaa hankkeeseen omarahoitusta vähintään 10 % hankkeen kokonaiskustannuksista.