Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Toteuttaminen

Hanke toteutetaan hyväksytyn hankesuunnitelman ja rahoitussopimuksen mukaisesti.

Hankkeen toteuttamisen perusperiaatteet kuvataan hanketoimijan käsikirjassa.

Vinkkejä hanketoimintaan Venäjältä voit löytää RCBI:n Venäjä-oppaasta.


Pääpartneri saa lisäksi tukea hankkeen toteutukseen hallintoviranomaisen nimeämältä yhteyshenkilöltä.