Finnish (Suomi)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Raportointi

Raportit ja maksupyynnöt laaditaan EMOS-järjestelmässä.

Lyhyt raportointiohje 


Väli- ja loppuraporteissa tarvittavat liitteet 

Partnereiden arviot (Partners' assessments)

Lista työntekijöistä (Personnel list)

Talousraportti (Financial report)

Tilintarkastajan raportti (Expenditure verification report)

Hankintalista (Acquisition list)

Lista tiedotustoimenpiteistä 

Pääpartnerin tarkastuslista

Tilintarkastajan tarkastuslistaTalousraporttiesimerkki 

Ruplan virallinen vaihtokurssi (Inforeuro)


Muut lomakkeet

Tuntikirjanpitolomake (hankkeessa voidaan käyttää myös organisaation omaa lomaketta, jos siitä käyvät ilmi tarvittavat tiedot)

Matkakustannukset (hankkeessa voidaan käyttää myös organisaation omaa lomaketta, jos siitä käyvät ilmi tarvittavat tiedot.)Muutoshakemus

Vapaamuotoinen muutoshakemus toimitetaan allekirjoitettuna hallintoviranomaiselle. Hankkeen yhteyshenkilö neuvoo tarvittaessa muutoshakemuksen laatimisessa.

Budjettimuutoksiin tarvitaan muutoshakemuksen liitteeksi muutostaulukko


Partnerisopimus

Partnerisopimukselle ei ole tällä hetkellä ole lomakepohjaa. 


Asiakirjojen säilyttäminen

Pääpartnerin ja partnereiden on säilytettävä seitsemän vuoden ajan hankkeen loppumaksupäivästä kaikki hanketta koskevat asiakirjat, erityisesti kertomukset, tositteet, tilit ja kirjanpitoasiakirjat, ja kaikki muut hankkeen rahoitukseen liittyvät asiakirjat.